LE TONG KET THUC TAP SU PHAM KHOA M24 VA M25 NAN HOC 2021-2022

  • 16-04-2022
  • /
  • MN Huong Duong
  • 81
  • Tin tức hoạt động
Thấm thoát, 5 tuần thực tập của các em sinh viên Trường CĐSP TW Nha Trang đã khép lại. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để các em hiểu hơn về công việc, về nghề mà mình đã lựa chọn.
❤️ Chúc các em đạt được thành tích tốt trong nhiệm vụ học tập của mình và thành công trong cuộc sống nhé những đồng nghiệp trẻ trong tương lai.
LE TONG KET  THUC TAP SU PHAM KHOA M24 VA M25 NAN HOC 2021-2022
Một số hình ảnh:
THAM QUAN KHU DI TICH LICH SU-VAN HOA THAP BA PONAGA

Bài viết trước

THAM QUAN KHU DI TICH LICH SU-VAN HOA THAP BA PONAGA
NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Tin tiếp theo

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Bài viết liên quan

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022
31/03/2023

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27
11/03/2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27