ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2022-2023

  • 04-01-2023
  • /
  • MN Huong Duong
  • 64
  • Tin tức hoạt động
Chiều ngày 30/12/2022, CĐCS Trường MN Hướng Dương đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
👉 Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Và phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
👉Với tính thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ. Đại hội đã bầu BCHCĐ nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 3 đồng chí.
👉 BCH khoá mới đã họp phiên họp thứ nhất và bầu chúc danh Chủ Tịch CĐ.
🌹 Đại hội CĐ CS trường MN Hướng Dương nhiệm kỳ 2023…
Xem thêm

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2022-2023
Một số hình ảnh:
CHÀO XUÂN - TIỆC LIÊN HOAN MỪNG NĂM MỚI 2023

Bài viết trước

CHÀO XUÂN - TIỆC LIÊN HOAN MỪNG NĂM MỚI 2023
NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Tin tiếp theo

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Bài viết liên quan

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022
31/03/2023

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27
11/03/2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27