CHÀO XUÂN - TIỆC LIÊN HOAN MỪNG NĂM MỚI 2023

  • 04-01-2023
  • /
  • MN Huong Duong
  • 26
  • Tin tức hoạt động
Xuân đã về, xuân đã về. Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông.
🌸 Trên cánh đồng chim hót mừng. Đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say.
🌸 Xuân đã về, xuân đã về. Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới
🌸 Xuân đã về, xuân đã về. Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân.
CHÀO XUÂN - TIỆC LIÊN HOAN MỪNG NĂM MỚI 2023
Một số hình ảnh:
THAM QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN NHÂN NGÀY 22/12/2022

Bài viết trước

THAM QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN NHÂN NGÀY 22/12/2022
NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Tin tiếp theo

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Bài viết liên quan

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022
31/03/2023

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27
11/03/2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27