Album Ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x
Hình ảnh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 21-22

Lê khai giảng Năm học 2021-2022 là một năm học vô cùng đặc biệt, cô và các cháu trường MN Hướng Dương- NT chào mừng "Ngày Hội Bé đến trường" thông qua Đài truyền hình, Đài phát thanh và thông qua mạng trực tuyến. Tuy vậy, các con vẫn thể hiện được sự ngộ nghĩnh, đáng yêu trong ngày đặc biệt này.💖💖💖 🌹🌹Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nhà trường đã luôn vệ sinh, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận các con trong thời gian sớm nhất🌹🌹🌹 ☘️☘️Kính chúc các con, quý bậc phụ huynh và tập thể Trường MN Hướng Dương mạnh khoẻ, an yên trong mùa dịch. Chúc một năm học mới đầy thành công ☘️☘️☘️

Trước Sau
x