Search

Quy mô trường Mầm non Hướng Dương

* Trường mầm non công lập hạng 1.

* Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm học 2012 – 2013

* Trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Mầm non Hướng Dương Nha Trang

 

Giới thiệu