Search

Giới thiệu trường mầm non Hướng Dương

  Trường Mầm non Hướng Dương đựợc thành lập từ năm 1986 tại địa chỉ số 17 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, trường có khuôn viên rộng rãi với diện tích đất 3.459,9m2 . Năm 2011, trường được đầu tư xây dựng mới theo hướng khang trang, hiện đại với 10 phòng học và đầy đủ hệ thống các phòng chức năng. Đến tháng 01/2013 Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận là Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 (lần 1); tháng 9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3. Tháng 02/2018 trường tiếp tục được công nhận lại (lần 2) Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2; đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3.

Năm học 2023 – 2024, trường có 09 nhóm/lớp, sân chơi, phòng chức năng, phòng vi tính và nhiều công trình hỗ trợ khác đã tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu giáo dục theo Chương trình Giáo dục mầm non. Các tiêu chí về diện tích chung, diện tích lớp học, diện tích bình quân trên cháu, không khí, ánh sáng, cây xanh, môi trường, đồ dùng sinh hoạt và học tập, thiết bị giảng dạy, phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục… đầy đủ theo các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

Thời điểm hiện nay, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường gồm 34 người (lãnh đạo nhà trường 03 người; giáo viên 19 người; nhân viên 12 người). Trường có 100% giáo viên đều có trình độ cao đẳng, đại học sư phạm mầm non. Nhà trường thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thường xuyên tổ chức, bồi dưỡng, triển khai các chuyên đề hằng năm như chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề “Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động giáo dục trẻ”, “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong trường mầm non”...

Nhà trường căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường, với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường Mầm non Hướng Dương xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2025 và giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật Giáo dục, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà trường. Các hội đồng, tổ chức, đoàn thể và các tổ chuyên môn, tổ văn phòng hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường có số lớp, số trẻ được bố trí đảm bảo theo quy định, được học bán trú. Nhà trường thực hiện quản lý nhân sự, quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích theo quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác bảo vệ an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ cũng được nhà trường chú trọng. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ của mình.

Giới thiệu