Album Ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x
Hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG

Thăm quan các cảnh quan đẹp tại khu du lịch, trải nghiệm tắm khoáng, tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn ngoài trời, ăn trưa, xế và ngủ trưa tại khu du lịch. Cháu về lại trường lúc 15h30. Chơi một số trò chơi vận động, dân gian giao lưu giữa các khối lớp tại khu vui chơi ( Do cô giáo tổ chức) Dạo chơi, ngắm cảnh đẹp, chụp hình lưu niệm cùng cô và các bạn.

Trước Sau
x