Những thành tích của Trường

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NHA TRANG

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Khánh Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2019

                                                                                          

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

Tập thể đề nghị: Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

            I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính:  Số 17 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 0583831159

+ Địa chỉ trang tin điện tử: mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Mầm non Hướng Dương được thành lập vào năm 1986, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhà trường đã được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (lần 2) vào năm 2018 và được công nhận trường chuẩn chất lượng cấp độ 3 vào năm 2014.

- Những đặc điểm chính của Trường:

+ Điều kiện tự nhiên, xã hội: Trường Mầm non Hướng Dương nằm ở phía Bắc thành phố Nha Trang với tổng diện tích 4235,2 m2. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

+ Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ, giáo viên: 38 người. Trong đó, trình độ chuyên môn: Đại học: 21, Cao đẳng: 06, Trung cấp: 01; Trình độ chính trị: Trung cấp 02.

+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất: 4235,2 m2. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đầu tư kinh phí xây dựng khu nhà 2 tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2011.

+ Tổng diện tích xây dựng: 1303,3 m2;

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 2566,6 m2

+ Diện tích sân chơi: 2085,972 m2

+ Nhà trường được thiết kế xây dựng theo chuẩn gồm có 10 phòng học và 6 phòng làm việc; 3 phòng chức năng;

Trang thiết bị đồ dùng dạy học được trang bị đầy đủ theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng vệ sinh của trẻ có trang bị hệ thống máy nước nóng, lạnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ.

+ Sân chơi của trường được trang bị hơn 30 loại đồ chơi ngoài trời, có thiết kế các khu vui chơi, khám phá và trải nghiệm cho trẻ.

- Các tổ chức đảng, đoàn thể:

Chi bộ Trường Mầm non Hướng Dương có 10 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Hải.

Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Nha Trang, có 4 tổ công đoàn và 38 đoàn viên công đoàn.

Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc đoàn phường Vĩnh Hải, có 12 đoàn viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Vĩnh Hải về chủ trương, đường lối và chuyên môn của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang, thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ từ 18 đến 72 tháng tuổi và các hoạt động khác theo mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non mới và Điều lệ Trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Ngay từ đầu những năm học nhà trường phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả cũng như động viên toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy truyền thống của trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phong trào thi đua được duy trì và giữ vững, là đơn vị dẫn đầu ngành học của thành phố Nha Trang, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt kết quả cao hơn năm học trước, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ 100% trong thời gian ở trường và luôn là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, hàng năm (từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019) Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hàng tuần, tháng, học kỳ đều có kế hoạch soạn giảng cụ thể, kiểm tra dự giờ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt phong trào thi đua đăng ký tiết dạy tốt, thao giảng chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, sáng kiến được triển khai thường xuyên, có hiệu quả thiết thực. Đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức kiểm tra, phù hợp với yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của trẻ ở từng chỉ số. Kết quả cuối năm học, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện vào lớp 1 và học tốt ở bậc Tiểu học; Tỉ lệ bé ngoan, bé chuyên cần, bé đạt chuẩn đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Học sinh

 

 

 

 

 

 

 

Huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp

%

 

100

100

100

100

100

100

Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp

%

 

100

 

100

100

100

100

100

Bé đạt chuẩn theo yêu cầu

%

 

100

100

100

99

99

99

Bé ngoan

%

99,19

99,5

99,64

100

98,08

97,16

Bé ngoan xuất sắc

%

68,58

70.03

74,26

65,7

72,11

72,43

Bé chuyên cần

%

97,35

95,61

95,06

94,4

94,78

95,12

Bé khỏe

%

99,06

100

100

100

95,17

98,24

PT bình thường

%

86,3

84,1

83,2

83,4

93,7

93,2

Suy dinh dưỡng nhẹ cân (-2)

%

0,4

0

0

0

0

0

 Thấp còi ở thể nhẹ (-2)

%

1

1,5

2,35

2,4

2,2

0,7

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

%

94,44

95,83

92

97,6

100

100

Lao động tiên tiến

%

92,30

92,8

92

97,5

100

100

 

Chiến sĩ thi

đua cơ sở

 

GV

02

02

03

03

05

03

Dạy giỏi cấp tỉnh

GV

Không tổ chức

01

Không tổ chức

Không tổ chức

Không tổ chức

01

Dạy giỏi cấp thành phố

GV

03

Không tổ chức

02

Không tổ chức

04

Không tổ chức

Dạy giỏi cấp trường

%

73,91

76,2

81,8

79,2

88,2

90

Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố

Đề tài

01 giải B, 01 giải C

01 giải B, 01 giải C

01 giải B, 02 giải C

05 giải B, 01 giải C

04 giải B, 01 giải C

03 Khá

Thi sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

Đề tài

 

24

26

28

30

22

23

1.1. Công tác phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Trong 5 năm qua, nhà trường đã tích cực bằng nhiều biện pháp để huy động duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp và tổ chức cho trẻ  học 2 buổi/ngày. Nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trong toàn trường và trên địa bàn phường Vĩnh Hải. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt 100%, trong đó có 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non được thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa công nhận đạt chuẩn phổ cập trẻ năm tuổi.

1.2. Công tác huy động trẻ ra lớp

Để huy động trẻ 18 tháng đến 5 tuổi đạt kết quả cao như trên, trường đã xây dựng kế hoạch biên chế lớp, ưu tiên phòng học cho trẻ mẫu giáo, nhất là trẻ 5 tuổi. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải trong việc điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi để huy động tối đa trẻ ra lớp. Tích cực tuyên truyền cho phụ huynh về nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ; tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của phụ huynh học sinh trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác huy động trẻ ra lớp. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác phối hợp với Đài truyền thanh phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang thông báo một cách thường xuyên về thời gian tuyển sinh.

Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để vận động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp, đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho trẻ theo quy định.

Kết quả huy động trẻ cuối năm, từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019 đều đạt 100% kế hoạch đề ra.

1.3. Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Hàng năm, nhà trường đều chú trọng việc xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú, sáng tạo, sưu tầm các món mới cho trẻ ăn, đảm bảo theo mùa, đủ khẩu phần, thay đổi theo ngày. Hàng tháng mỗi nhân viên cấp dưỡng đều phải có thực đơn mới cho trẻ ăn, bổ sung vào ngân hàng thực đơn phong phú, đa dạng các loại thực phẩm. Đặc biệt là áp dụng phần mềm Nutrikds để tính khẩu phần dinh dưỡng thực đơn của trẻ.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 01lần/năm và tổng hợp, phân loại kết quả khám sức khỏe để phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm hơn đối với các cháu suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân, hạn chế tốc độ tăng cân của các cháu cân nặng cao. Kết quả mang lại là hàng năm nhà trường đều xóa 100% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với đầu năm học.

Việc tiếp nhận thực phẩm đều tuân thủ theo quy trình kiểm thực 3 bước, có nhân viên y tế có nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ, thực hiện việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày đúng theo quy định.

Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và công tác vệ sinh cảnh quan, phòng chống các dịch bệnh trong  trường. Hàng năm đều không có tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Ngoài ra nhà trường còn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về các nội dung nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên tuyền cho các bậc cha mẹ trẻ về kiến thức, phương pháp nuôi dạy con một cách khoa học.

Bộ y tế khảo sát kiểm tra công tác bán trú và y tế trường học đều đánh giá nhà trường thực hiện tốt theo đúng tiêu chuẩn quy định.

100% trẻ được theo dõi sức khỏe qua việc chấm biểu đồ tăng trưởng. Cụ thể:

Nội dung

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Cân nặng bình thường

%

86,3

84,1

83,2

83,4

93,7

93,2

Cân nặng cao

%

13,3

15,9

16,8

16,5

6,3

6,8

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

%

0,4

0

0

0

0

 

0

 

Cao bình thường

%

99

98,5

96

96,2

96,9

96,6

Cao hơn tuổi

%

0,9

0

1,65

1,2

0,9

2,7

Suy dinh dưỡng thể thấp còi

%

1

1,5

2,35

2,4

2,2

 

0,7

 

1.4. Về Công tác giảng dạy

Trong các năm qua, nhà trường thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trẻ, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn, nhóm nhà giáo theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ, trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời. Tổ chức các chuyên đề “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; “ Tích hợp nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Giáo dục mầm non”; “ Phòng cháy chữa cháy”...

Nhà trường chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học, Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội thi hội lễ nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực chủ động sáng tạo trong hoạt động dạy và học.

Phát động rộng khắp phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm; Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở;  

Nhà trường đã phát động mạnh mẽ phong trào làm đồ dùng dạy học, đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải sẵn có ở địa phương. 100% giáo viên toàn trường đều hưởng ứng. Nhà trường trưng bày những sản phẩm dự thi đạt giải để phụ huynh tham quan nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của đồ dùng, đồ chơi đối với trẻ, qua đó đã có sự phối hợp tốt với phụ huynh để sưu tầm nguyên vật liệu và hỗ trợ tích cực cho giáo viên.  Kết quả đã đạt được các giải cao khi tham gia các Hội thi do thành phố tổ chức.

Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy. Dự giờ mỗi giáo viên từ 2 - 3 tiết/tháng, kết hợp kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, nề nếp lớp, kiểm tra các hoạt động trong ngày của giáo viên và trẻ, trang trí lớp, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Kiểm tra hồ sơ giáo án mỗi giáo viên 1 lần/chủ đề. Giáo viên dự giờ giáo viên 1 - 2 tiết/tháng, tạo điều kiện cho giáo viên mới được dự giờ học hỏi kinh nghiệm.

1.5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên

Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết thân ái, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; 100% giáo viên xếp loại khá, tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:

Chuẩn nghề nghiệp GVMN

ĐVT

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Xuất sắc/Tốt

%

29,17

50

52

50

57

52,9

Khá

%

70,83

50

48

50

43

47,1

Cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký đổi mới sáng tạo dạy và học. Thông qua hoạt động này giúp mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tự học tự nghiên cứu đồng thời thông qua các “Nhóm nhà giáo hỗ trợ cùng nhau phát triển giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ vượt chuẩn Đại học, Cao đẳng mầm non, tin học, ngoại ngữ…Hiện có 100% giáo viên có chứng chỉ A, B vi tính; 100% có chứng chỉ A, B Anh văn; Có 20 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành  chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  Ban giám hiệu: 3/3 người có trình độ Đại học và qua đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong đó có 01 đạt trình độ đại học quản lý giáo dục, có 03 người đạt trung cấp chính trị.

1.6. Tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn, các phong trào hoạt động

Phối hợp với công đoàn phát động 3 đợt thi đua trong năm học, sơ kết khen thưởng kịp thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Tổ chức các hoạt động lễ hội, ngoại khóa nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: : “Bé vui xuân”; “ Tham quan khu vườn nhà nông”; “ Khu vườn rau của Bộ đội Biên phòng” “ Tham quan Bộ đội Thông tin liên lạc”; “Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2”.

- Tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường, lựa chọn 01 tiết mục tham gia hội thi cấp thành phố đạt giải C.

Nội dung

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Không tổ chức

Không tổ chức

2 tranh giải xuất sắc, 1 tranh giải A.

03 tranh giải vàng; 01 tranh giải bạc; 02 tranh giải đồng; 06 tranh giải Khuyến khích

1 tranh giải vàng

1 tranh giải đồng; 2 tranh giải Khuyến khích

- Tổ chức giao lưu với đoàn công tác của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Khánh Hòa về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, kinh nghiệm xây dựng trường mầm non  đạt chuẩn Quốc gia và tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh.

1.7.  Công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường luôn tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh và các tổ chức xã hội khác để vận động tham gia đóng góp kinh phí vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường, xây dựng cơ sở vật chất.

Trong các năm qua, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường đồ dùng, đồ chơi, trang phục lễ hội, xe chở cháu tham quan ngoại khóa, trồng cây xanh lấy bóng mát cho trẻ hoạt động ngoài trời, ngoài ra nhà trường phối hợp với đơn vị kết nghĩa huy động được 40 công lao động để huy động được khu vui chơi cho trẻ. Cụ thể như sau:

 

Năm học

2013 - 2014

Năm học

2014 - 2015

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

 

Năm học

2018 – 2019

 

37,100,000

39,735,000

96,393,000

51,260,000

71,088,000

15,000,000

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị cơ sở vật chất như: Lắp giàn năng lượng mặt trời, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp, tủ hấp chén, bát cho trẻ, chuồng nuôi chim cho trẻ khám phá trải nghiệm với tổng kinh phí là 195,000,000đ.

Xây dựng môi trường và trang trí nhóm lớp theo chủ đề nhằm kích thích trẻ khám phá và hứng thú tham gia hoạt động. đồ dung đồ chơi được đặt ở những vị trí thuận tiện, phù hợp để trẻ có thể tự lấy và tự sử dụng sau đó cất lại gọn gàng.

Đến nay cơ sở vật chất của trường đã khang trang và đầy đủ, sân trường rộng rãi, thoáng mát, nên thơ đã phủ nhiều cây xanh tỏa bóng mát cho trẻ được vui chơi, hoạt động, môi trường luôn Xanh - Sạch - Đẹp, các cháu được học trong môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện tạo cho trẻ sự hứng thú, ham thích đến trường, phụ huynh thêm tin tưởng, yêu thương. Nhà trường luôn là địa điểm tin yêu, là niềm hãnh diện cho các bậc phụ huynh khi gởi con tại trường.

2. Những biện pháp tổ chức thực hiện để đạt được thành tích trên

Thực hiện công bằng, công khai, khách quan trong công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua sơ kết và tổng kết theo từng đợt

Ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Duy trì thực hiện phần mềm dinh dưỡng Nutrikis, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm giảng dạy Trí Việt các phần mềm quản lý khác trong hoạt động giáo dục trẻ.

Mở rộng nối mạng Internet cho các bộ phận, các lớp giúp giáo viên biết khai thác các thông tin trên mạng để phục vụ cho công tác nuôi dạy và tổ chức các hoạt động cho trẻ.

Làm tốt công tác tuyên truyền trong nhà trường, đến các bậc phụ huynh học sinh nhằm kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh việc thực hiện và duy trì kết quả đạt được của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”

Tiếp tục triển khai đổi mới sáng tạo trong dạy học, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường

Tổ chức các chuyên đề trong tâm, bồi dưỡng chuyên đề tại trường và bồi dưỡng phù hợp theo khả năng của giáo viên.

Duy trì kết quả đạt được và tiếp tục phối hợp cùng địa phương, các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trong nhà trường

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng…nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thực hiện quản lí, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên, nhân viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên.

Ngoài các giải pháp trên, Nhà trường đã thực hiện hiệu quả mô hình “Đổi mới sáng tạo dạy và học” và Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của nhà trường, cụ thể như sau:

- Thực hiện mô hình “Đổi mới sáng tạo dạy và học”

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo, trong năm học này, nhà trường phối hợp với công đoàn triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu sáng kiến cải tiến trong dạy và học với phương châm “Mỗi hoạt động giáo dục là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc và thực hiện tốt mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, đạt mục tiêu đối với trẻ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Tích cực dự giờ, học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đã đăng ký. Tham gia học bồi dưỡng thưỡng xuyên một cách nghiêm túc, Thực hiện tốt, có chất lượng chuyên để xây dựng trường mâm non lấy trẻ làm trung tâm. Nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tạo được sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn trong nhà trường.

- Mời phụ huynh tham gia các hoạt động của nhà trường: Các phong trào thi đua của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của các bậc phụ huynh, vì vậy, tỷ lệ phụ huynh tham gia trực tiếp vào các hoạt động của nhà trường rất cao.

Trong năm học 2018 - 2019 để tuyên tuyền với phụ huynh về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của trường, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động và mời tất cả các phụ huynh tham gia như: tổ chức ngày hội, ngày lễ như “Bé vui tết trung thu”, “Ngày hội đến trường của bé”; “Giai điệu tuổi hồng” “Hội khỏe măng non cấp trường”; Bé với trò chơi dân gian”; Giao lưu chuyên môn trong cụm với nhau.

Phụ huynh đã cùng nhà trường tham gia xây dựng cảnh quan môi trường; tham gia dự các hoạt động do giáo viên tổ chức cho trẻ, sưu tầm các nguyên vật liệu cùng với cô giáo để tạo ra những bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ học tập cho các cháu

Ngoài ra, trong năm học 2018 - 2019, nhà trường còn xây dựng kế hoạch cụ thể và làm tốt công tác khen thưởng với giáo viên có nhiều cố gắng trong các phong trào: dạy và học, có thành tích trong các hội thi, hội diễn, đồ dùng dạy học.... Chính sự động viên, khen thưởng kịp thời của phụ huynh đã tạo nguồn động lực lớn giúp cho giáo viên cố gắng trong công tác, thường xuyên học tập, nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Chương trình giáo dục mầm non.

Nhờ đó mà chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao tạo được sự tín nhiệm trong phụ huynh, tỉ lệ huy động trẻ đến trường năm sau đều cao hơn năm trước. Giáo viên rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và kết quả thu về là giáo viên có động lực để cố gắng, có cách tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt mọi nguyện vọng của phụ huynh, kỹ năng lên tiết của giáo viên ngày càng sinh động, tự tin.

 Nhà trường có các cá nhân điển hình tiên tiến, cụ thể:

+ Điển hình tiên tiến toàn diện: Cô Nguyễn Thị Liên Hương.

+ Điển hình đổi mới sáng tạo trong dạy và học: Cô Phạm Thị Thủy.

+ Điển hình trong phong trào hoạt động công tác đoàn: Cô Trịnh Thị Kim Tuyền.

3.  Việc  thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo Phong cách của Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách và nhiệm vụ được giao, tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học.

- Thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của ngành, của trường đề ra.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cùng nuôi dạy con khoa học, trong những năm học qua, nhà trường không có cá nhân vi phạm sinh con thứ 3.

- Phối hợp công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau kịp thời, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, với tổng kinh phí: 9.030.000đ

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên thăm quan nghĩ dưỡng tại khu du lịch Vinpeland nhân dịp 8/3.

- Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ: Quỹ mái ấm công đoàn; quỹ vì trẻ em; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ phòng chống thiên tai....

- Đoàn Thanh niên tham gia các phong trào của đoàn phường: Tham gia làm vệ sinh môi trường (vệ sinh cột điện); phát bánh mì từ thiện, quyên góp và phát quần áo cũ..

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

a) Chi bộ: Nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả thi đua qua các năm, cụ thể như sau:

Danh hiệu tập thể:

 - Năm 2013 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết định khen thưởng số 03-QĐ/ĐU ngày 17/01/2014 của Đảng ủy phường Vĩnh Hải.

- Năm 2017 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết định khen thưởng số 205-QĐ/ĐU ngày 10/01/2018 của Đảng Ủy phường Vĩnh Hải.

- Năm 2018 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Danh hiệu cá nhân:

- Có 01 đồng chí Đảng viên được Thành ủy Nha Trang, Đảng ủy phường Vĩnh Hải khen biểu dương gương điển hình, tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016 do Thành Ủy và Đảng ủy phường Vĩnh Hải tổ chức (Cô Nguyễn Thị Liên Hương).

b) Công đoàn: Trong 5 năm qua Công đoàn Trường đạt vững mạnh xuất sắc.

Danh hiệu tập thể:

- Năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

- Năm 2017 được tặng Giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố trong Hội thi cắm hoa công nhân viên chức lao động thành phố chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Năm 2016-2017; 2017-2018 được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Giai đoạn 2015 – 2018 được tặng Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh.

Danh hiệu cá nhân

- Năm học 2017-2018 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

- Giai đoạn 2015-2018 cô Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch công đoàn được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen.

c) Chi đoàn: 5 năm liền đạt vững mạnh.

- Năm 2016 được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc liền kề do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

- Năm 2018 được danh hiệu Vững mạnh xuất sắc do Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Hải khen.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014 - 2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 27  tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015 - 2016

 

Tập thể lao động xuất sắc

 Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 24  tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2016 - 2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cờ Thi đua

Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2017 - 2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2018 - 2019

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013 - 2014

Bằng khen

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9  năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2015 - 2016

Bằng khen

Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

 

 

2017 - 2018

Bằng khen

Quyết định số 2662/QĐ-UBND  ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bằng khen

Quyết định số 3233/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

         

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

 

XÁC NHẬN CỦA

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA