Công khai chất lượng theo thông tư 09

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019

 

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 39

 

 

21

5

2

 11

 6

 7

13

14

10

 0

0

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

7

0

2

 

2

2

5

 3

 4

 

 

2

Mẫu giáo

 

 

 

10

4

0

 

2

4

8

 8

6

 

 

II

Cán bquản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

1

         

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

2

         

2

2

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên Kế toán, văn thư

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên Y tế, kho quỹ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhân viên cấp dưỡng

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên phục vụ

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 3