HOI GIANG GIAO VIEN GIOI CAP TRUONG NAM HOC 2022-2023

  • 28-10-2022
  • /
  • MN Huong Duong
  • 51
  • Tin tức hoạt động
Xin
chúc mừng
 
các giáo viên đã hoàn thành tốt Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở” năm học 2022-2023. 🎉
💐 Các cô nghiên cứu và chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đồ dùng đồ chơi đẹp, vận dụng linh hoạt các giải pháp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên đã tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động.💐
🌿 Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi:
HOI GIANG GIAO VIEN GIOI CAP TRUONG NAM HOC 2022-2023
Một số hình ảnh:
MỖI MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠ

Bài viết trước

MỖI MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠ
NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Tin tiếp theo

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Bài viết liên quan

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022
31/03/2023

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27
11/03/2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27