ĐẠI HỘI CBVC NĂM HỌC 2020-2021

  • 23-03-2021
  • /
  • MN Huong Duong
  • 92
  • Tin tức hoạt động

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020. Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Hội nghị đưa ra Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, cải tiến phương pháp dạy và học nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

 

ĐẠI HỘI CBVC NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

TỔ  CHỨC HỘI NGHỊ CB-VC NĂM HỌC 2020-2021

         

 

Chiều ngày 01/10/2020, Trường Mầm non Hướng Dương tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020. Hội nghị đã ph át huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Hội nghị đưa ra Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, cải tiến phương pháp dạy và học nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đặc biệt Hội nghị tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm trong năm học, các chỉ tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tổ chức, tiếp tục lồng ghép và tích hợp các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng trải nghiệm; nâng cao vai trò của giáo viên làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp với PHHS trong việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động trải nghiệm.

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, Hội PHHS quan tâm thúc đẩy các hoạt động phong trào thi đua của nhà trường nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021.

Kết thúc Hội nghị, đại diện Công đoàn đã cùng Chính quyền ký cam kết thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị CB-VC Trường MN Hướng Dương năm học 2020-2021:

 

Một số hình ảnh:
 VUI TRUNG THU 2020-2021

Bài viết trước

VUI TRUNG THU 2020-2021
NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Tin tiếp theo

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

Bài viết liên quan

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022
31/03/2023

NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2021-2022

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2022-2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023
24/03/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27
11/03/2023

BUOI CHIA TAY SINH VIEN KIEN TAP KHOA M27