Album Ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x
Hình ảnh

THĂM DTLS ĐỀN TRẦN HƯNG ĐẠO - SIÊU THỊ VICOM

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 và tăng cường hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ hiểu biết sâu hơn về di tích lịch sử ở địa phương, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá. Sáng ngày 30.3.2021 Trường MN Hướng Dương đã tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 3-4 tuổi đi thăm di tích lịch sử đền Trần Hưng Đạo và siêu thị VinCom Nha Trang.

Trước Sau
x